logo zdt glimag Menu

Badania powłoki cynkowej

Badanie masy i grubości powłoki cynkowej na wyrobach stalowych (profile, blachy, druty itd.) wykonujemy metodą wagową.

Badanie jakości powłoki na w/w wyrobach wykonujemy metodą zginania.

Posiadamy akredytację na powyższe metody badawcze w odniesieniu do norm:

  • PN-EN 10346 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno

  • PN-EN 10244-1 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym

  • PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym — Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku

  • PN-EN ISO 1460 Powłoki metalowe — Powłoki cynkowe zanurzeniowe na stopach żelaza — Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową

  • PN-EN 10152 Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do obróbki plastycznej na zimno
Waga analityczna do badań masy powłoki cynkowej
Badania grubości cynku na konstrukcjach pod panele fotowoltaiczne
Skip to content