logo zdt glimag Menu

Badania metalograficzne

Oferujemy badania mikrostruktury na mikroskopie świetlnym firmy ReichertJung MeF3 o maksymalnym powiększeniu do 1000x.

Wykonujemy również badania makroskopowe, takie jak np. próba głębokiego trawienia.

Rodzaje najczęściej wykonywanych badań mikroskopowych:

  • Określenie obecności i nasilenia wydzieleń cementytu trzeciorzędowego, pasmowości, struktury Widmanstättena – w oparciu o normę PN-63/H-04504
  • Określenie wielkości ziarna – wg PN-84/H-04507/01 -02, -04 i PN-H04507-01:1984/A
  • Oznaczenie stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi – wg PN-64/H-04510,
  • Pomiar stopnia odwęglenia hutniczych wyrobów stalowych – wg PN-EN ISO 3887:2005
  • Oznaczenie umownej grubości warstwy hartowanej powierzchniowo – wg PN-ISO 3754:1999,
  • Określenie segregacji węglików – wg. PN-92/H-04517
  • Badanie mikrostruktury żeliw – wg PN-75/H-04661 i PN-EN ISO 945:2009

Badania metalograficzne wykonujemy poza zakresem akredytacji.

Wytrawiona struktura metalu
pęknięcia pod mikroskopem
Skip to content