logo zdt glimag Menu

Badania Laboratoryjne

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań chemicznych i mechanicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych. Wykonujemy badania:

W zakresie badawczym naszego laboratorium są normy:

PN-EN ISO 7438:2021-04
PN-83/H-04411
PN-EN ISO 8492:2014-02
PN-EN ISO 8493:2005
PN – EN ISO 8495:2014-02
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 met. B
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 pkt. 5
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 pkt. 5
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 pkt. 5
PN-ISO 6935-2:1998 pkt. 8
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 5
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 pkt. 6
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 pkt. 6
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 pkt. 6
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 pkt. 7
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 pkt. 7
PN-EN ISO 1460:2021-03
PN-EN 10244-2:2010
PN-EN 10244-1:2010
PN-EN 10346:2015-09
PN-EN 10152:2017-03
PN-EN ISO 3887:2018-03
PN-66/H-04505
PN-EN ISO 643:2020-07
PN-84/H-04507/01
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 3
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 pkt. 10, 11, 12
PN-EN ISO 15630-3:2019-04 pkt. 14, 15, 16
PN-EN ISO 6506-1:2014-12
PN-EN ISO 6508-1:2016-10
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
PN-EN ISO 148-1:2017-02
PN-81/H-04373
PN-EN ISO 6892-1:2020-05
PN EN ISO 527-1:2020-01
PN-ISO 9864:1994
PN-EN 14196:2016-03
PN-G-44070:1997 pkt 2.7 i 3.5.5
PN-EN 10216-2+A1:2020-05 pkt 11.8.1
PN-G-44070:1997 pkt 2.6 i 3.5.4

Maszyna do pomiaru geometrii użebrowania i waga nieautomatyczna
Badania mechaniczne
Maszyna wytrzymałościowa Labortech
Spektrometr firmy Bruker Q4 Tasman
Skip to content