logo zdt glimag Menu

Badania mechaniczne materiałów metalowych

Posiadamy następujące wyposażenie badawcze:

Maszyna wytrzymałościowa Labortech
Maszynya wytrzymałościowa LabTest 10.250 z wideoesktensometrem
Maszyna wytrzymałościowa ZD100 i ZD40
Maszyna wytrzymałościowa ZD100 (100t) i ZD40 (40t)
Twardościomierze Brinella, Vickersa i Rockwella
Twardościomierze stacjonarne Brinella, Vickersa i Rockwella
Maszyna do pomairy geometrii użebrowania ECM Datensysteme RM204

Zapewniamy pomocy przy doborze właściwej metody badawczej.

Młot udarnościowy (energia młota 300J)

Przykładowe badania wykonywane w Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Maszyna wytrzymałościowa LabTest 10.250 z wideoesktensometrem z zakresem do 250 kN, przemieszczeniu trawersy …. i długości pomiarowej ekstensometru 200 mm

Statyczna próba rozciągania (do 1000kN) w temp. pokojowej (określenie Rp, Re, Rm, A, Z)

Próba zginania wg. PN-EN ISO 7438:2006 lub PN-83/H-04411

 Badania rur: Spłaszczanie wg PN-EN ISO 8492:2014—2, roztłaczanie trzpieniem wg PN-EN ISO 8493:2005, roztłaczanie pierścienia wg PN – EN ISO 8495:2014-02.

Próba udarności sposobem Charpy’ego w temperaturze pokojowej oraz obniżonej (do -20oC) wg PN-EN ISO 148-1:2010 oraz PN-81/H-04373

Twardościomierze stacjonarne Brinella, Vickersa i Rockwella posaidają następujące zakresy pomiarowe

  • Brinella (HBW) wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12
  • Rockwella (HRC) wg PN-EN ISO 6508-1:2007
  • Vickersa (HV) wg PN-EN ISO 6507-1:2007

 Badania prętów żebrowanych oraz zgrzewanych siatek zbrojeniowych Próba zginania wg PN-ISO 6935-2:1998 pkt. 8.2; PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 5.2 lub PN-EN ISO 15630-1:2011 pkt. 6 Próba odginania wg PN-ISO 6935-2:1998 pkt. 8.3; PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 5.3 lub PN-EN ISO 15630-1:2011 pkt. 7 Powierzchnia odniesienia żebra poprzecznego Fr wg PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 3; Statyczna próba rozciągania, w tym wydłużenie całkowite procentowe przy największej sile Agt (siła do 1000 kN)

Skip to content