logo zdt glimag Menu

Sprzedaż wyrobów górniczych

Oferujemy kopalniom węgla kamiennego wyroby:

Nasza firma zajmuje się również produkcją oraz regeneracją
kompletnych zgrzebeł przeznaczonych do przenoszenia urobku w rynnach
przenośników zgrzebłowych w zakładach górniczych, w tym w wyrobiskach
zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Na nasze produkty posiadamy certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B.

Zgrzebło trudnościeralne dla kopalń węgla kamiennego
Skip to content