logo zdt glimag Menu

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego produktu będącego wynikiem prac badawczo-rozwojowych: klocka hamulcowego z kompozytową warstwą cierną o zwiększonej odporności na ścieranie.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 720 873,00
(słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).

Całkowita kwota dofinansowania ze środków funduszy europejskich wynosi 1 512 550,00
(słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Projekt polega na wdrożeniu własnych prac badawczo – rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych na skalę krajową i światową klocków hamulcowych z kompozytową warstwą cierną o zwiększonej odporności na ścieranie. Klocki te przeznaczone są do montażu w układach hamulcowych kolejek podwieszanych, służących do transportu ludzi i sprzętu w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć również następujące rezultaty i efekty:

– zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania kolejek górniczych w zakładach wydobywczych,

– pozytywny wpływ na środowisko naturalne,

– zwiększenie przychodów Spółki.

 
 
Skip to content