Oferta

Oferujemy kopalniom węgla kamiennego wyroby i usługi takie jak:

  • zgrzebła trudnościeralne o wysokiej wytrzymałości do przenośników zgrzebłowych
  • elementy napędu posuwu bezcięgnowego KUTOTRAK
  • regeneracja zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych
  • usługi w zakresie badań laboratoryjnych oraz obróbki cieplnej w próżni.