Badania chemiczne

Badania składu chemicznego stopów wykonujemy na spektrometrach firm Bruker Q4 Tasman (zakupiony w 2016 roku) oraz Hilger Analitical, metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z wzbudzeniem iskrowym.

Na badania stali, staliw i żeliw posiadamy akredytację PCA, stopy innych metali badamy poza zakresem akredytacji.

By móc wykonać badanie musimy uzyskać płaską powierzchnię próbki o wymiarach minimalnych: 7x7x1mm.

W przypadku dużych wyrobów, oraz małych próbek, takich, jak pręty o mniejszych średnicach, czy drobne wyroby możliwości ustalamy indywidualnie.

W celu bliższych informacji prosimy o kontakt.