Akredytowane Laboratorium Metalograficzne

 

Badania Laboratoryjne

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań chemicznych i mechanicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych.

Badania wytrzymałościowe

Na wyposażeniu naszego Laboratorium posiadamy:

 

  • Maszyny wytrzymałościowe LabTest 10.250 z wideoesktensometrem, ZD40 (zakres do 40t) oraz ZD-100PU (zakres do 100t)
  • Młot udarnościowy (energia młota 300J)
  • Twardościomierze stacjonarne (Brinella, Rockwella oraz Vickersa) oraz twardościomierz przenośny Leeba.
  • Urządzenie do pomiaru geometrii użebrowania ECM Datensysteme RM204

 

Wykonujemy badania mechaniczne oraz technologiczne wyrobów oraz materiałów konstrukcyjnych,

 

Czytaj więcej...

Badania chemiczne

Badania składu chemicznego stopów wykonujemy na spektrometrach firm Bruker Q4 Tasman (zakupiony w 2016 roku) oraz Hilger Analitical, metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z wzbudzeniem iskrowym.

Na badania stali, staliw i żeliw posiadamy akredytację PCA, stopy innych metali badamy poza zakresem akredytacji.

By móc wykonać badanie musimy uzyskać płaską powierzchnię próbki o wymiarach minimalnych: 7x7x1mm.

W przypadku dużych wyrobów, oraz małych próbek, takich, jak pręty o mniejszych średnicach, czy drobne wyroby możliwości ustalamy indywidualnie.

W celu bliższych informacji prosimy o kontakt.

 

Czytaj więcej...

Badania powłoki cynkowej

Badanie masy i grubości powłoki cynkowej na wyrobach stalowych (profile, blachy, druty itd.) wykonujemy metodą wagową.

Badanie jakości powłoki na w/w wyrobach wykonujemy metodą zginania.

Posiadamy akredytację na powyższe metody badawcze w odniesieniu do norm:

 

  • PN-EN 10346
  • PN-EN 10244-1
  • PN-EN 10244-2
  • PN-EN ISO 1460
  • PN-EN 10152

Badania metalograficzne

Oferujemy badania mikrostruktury na mikroskopie świetlnym firmy

ReichertJung MeF3

o maksymalnym powiększeniu

do 1000x z przystawką do pomiaru mikrotwardości

MicroDuromat 4000.

 

Wykonujemy również badania makroskopowe, takie jak np.

próba głębokiego trawienia.

 

 

Czytaj więcej...