Historia firmy

1964r. powstaje baza doświadczalna i stacja prób dla nowo konstruowanych maszyn i urządzeń Biura Projektów Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla „SEPARATOR”

1967r. Biuro przekształcono w Zakład Badań i Doświadczeń Technologii Budowy Maszyn w Mikołowie (ZBID).

1971r. Powołano Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Technik i Organizacji Produkcji Maszyn Górniczych „ORTEM”, w którego skład włączono ZBID w Mikołowie. Siedziba ośrodka znajdowała się w Katowicach przy ul. Armii Czerwonej 2.

1979r. „ORTEM” połączono z Centralnym Ośrodkiem Projektowo-Konstrukcyjnym Maszyn Górniczych „KOMAG”. Od tej pory na przedmiotowych działkach przy ul. Żwirki i Wigury 6 (dzisiejszy adres) funkcjonował Zakład Doświadczalno Technologiczny ZDT-KOMAG. 1998r. Wchodzące w skład zakładu Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej uzyskuje certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 17025.

1999r. na podstawie aktów notarialnych (załączniki) zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ZDT-KOMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

2011r. spółka zmienia nazwę na ZDT-GLIMAG Sp. z o.o.