Badania wytrzymałościowe

Na wyposażeniu naszego Laboratorium posiadamy:

 • Maszyny wytrzymałościowe ZD40 (zakres do 40t) oraz ZD-100PU (zakres do 100t)
 • Młot udarnościowy (energia młota 300J)
 • Twardościomierze stacjonarne (Brinella, Rockwella oraz Vickersa)
 • oraz twardościomierz przenośny Leeba.

 

Wykonujemy badania mechaniczne oraz technologiczne wyrobów oraz materiałów konstrukcyjnych, w tym:

 

* Badanie twardości metodami:

 • Brinella (HBW) wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12
 • Rockwella (HRC) wg PN-EN ISO 6508-1:2007
 • Vickersa (HV) wg PN-EN ISO 6507-1:2007

 

* Próba udarności sposobem Charpy’ego w temperaturze pokojowej oraz obniżonej (do -20oC) wg PN-EN ISO 148-1:2010 oraz PN-81/H-04373

 

* Statyczna próba rozciągania (do 1000kN) w temp. pokojowej (określenie Rp, Re, Rm, A, Z)

 

* Oznaczenie grubości warstw utwardzonych metodą rozkładu twardości

 

* Próba zginania wg. PN-EN ISO 7438:2006 lub PN-83/H-04411

 

* Badania rur: 

 • Spłaszczanie wg PN-EN ISO 8492:2014—2,
 • roztłaczanie trzpieniem wg PN-EN ISO 8493:2005,
 • roztłaczanie pierścienia wg PN - EN ISO 8495:2014-02.

 

* Badania prętów żebrowanych oraz zgrzewanych siatek zbrojeniowych

 • Próba zginania wg PN-ISO 6935-2:1998 pkt. 8.2; PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 5.2 lub PN-EN ISO 15630-1:2011 pkt. 6
 • Próba odginania wg PN-ISO 6935-2:1998 pkt. 8.3; PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 5.3 lub PN-EN ISO 15630-1:2011 pkt. 7
 • Powierzchnia odniesienia żebra poprzecznego Fr wg PN-ISO 6935-2/Ak:1998 pkt. 3;
 • Statyczna próba rozciągania, w tym wydłużenie całkowite procentowe przy największej sile Agt (siła do 1000 kN)